STARTSIDA
ANTENNSERVICE
VIDEOPRODUKTION
OM FIRMAN
GALLERI
VIDEOGALLERI
 

Videoklipp


1. Dokumentering av blindskriftsarbete i Tanzania
2. Vigsel filmad med två kameror
3. Digital redigering

Mikavi :: Wägarsvägen 25 :: 66270 PÖRTOM :: tel. 0400-260426