STARTSIDA
ANTENNSERVICE
VIDEOPRODUKTION
OM FIRMAN
GALLERI
VIDEOGALLERI
 

Antennservice

Installation och service av privata antenner och kabelnät
Installation av digiboxar
Montering av paraboler
Har modern mätutrustning för antenn- och nätverks-testning

Mikavi :: Wägarsvägen 25 :: 66270 PÖRTOM :: tel. 0400-260426